go up
Det har det siste året vært en del fokus på kostnader forbundet med å drive barne- og ungdomsidrett. I den forbindelse ønsker Norges Svømmeforbund (NSF) å kartlegge kostnadene for å drive med svømming som idrett. Vi håper derfor at klubbene kan svare på spørreundersøkelsen som er sendt til klubbens og leder e-post adresse og bidra til å gi et bilde på kostnadsnivået for å drive med svømming. Svarene vil bli brukt internt i NSF, og eventuelle resultater som publiseres vil presenteres på en som ikke vil kunne identifisere den enkelt klubb. Svarfrist: Fredag 28.august.

X