go up

NUK søker nå etter ungdom i alderen 15 til 25 år som aktivt ønsker å bidra for norsk idrett gjennom et verv i NUK. NUK er inne i en spennende prosess for å klargjøre ungdomsbevegelsens plass i organisasjonen. NUK skal sikre at ungdoms stemme blir hørt i organisasjonen og være en høringsinstans i politiske beslutninger.


 


NUK skal også være en bidragsyter for å synliggjøre ungdom som ressurs og sikre at disse ressursene får mulighet til medbestemmelse. Idrettsstyret ønsker også at NUK skal bidra til å utvikle Idrettsforbundets ungdomspolitikk. NUK har også satt mål av seg å utvikle et godt samarbeid med alle landets barne- og ungdomsorganisasjoner og politiske ungdomspartier.  NUK jobber også for å sikre ungdoms røst i idrettsorganisasjonen internasjonalt. 

NUK søker engasjerte ungdom med erfaring fra organisasjonsarbeid og som har evne, lyst og tid til å bidra i dette arbeidet. Et slikt verv krever engasjement, tid og prioriteringer. Vi søker ungdom med solid organisasjonserfaringer fra lag, krets- eller forbundsnivå.


 


Arbeidet i NUK er spennende, utviklende og krevende. Det lar seg kombinere med heltidsstudier eller jobb, men all erfaring viser at dette krever en ekstraordinær innsats. Som medlem i NUK får den enkelte verdifull erfaring fra et spennende miljø og unike muligheter for medbestemmelse og påvirkning.


 


Alle kan foreslå kandidater til NUK. Aktuelle kandidater med begrunnelse sendes til:


 


Norges Idrettsforbund & Olympiske komite 
Serviceboks 1 Ullevaal Stadion
0840 OsloMerk konvolutten ”NUK kandidat 2004 – 2006″


 


Fristen for å melde inn kandidater er 15.august.Alle spørsmål vedrørende NUK rettes til valgkomiteens leder, Marcella Bustos på tlf: 91359478.


 

Fra 5. til 7. november avholdes Ungdommens Idrettsting i Telemark. Her velges et nytt styre i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités Ungdomskomité (NUK) for perioden 2004-2006. Har du lyst, eller kjenner du noen som har lyst til å sitte i styret? Valgkomiteen til NUK ønsker forslag på kandidater innen 15. august.

X