go up

Etter forslag fra Kristen Damsgaard (Ap) bes rådmannen snarest innhente tilbud på byggingen i tråd med kravspesifikasjonen til Stiftelsen Rud Hauger idrettsparks program.


 


Dette meldes på Budstikka.no 11.05.06.


 


 


 

Et enstemmig formannskap gikk onsdag kveld inn for at det skal bygges svømmehall og idrettshall i kommunal regi på Rud/Hauger. Badeanlegget bør inneholde et 50 meters basseng samt et stupetårn på 10 meter, i tillegg til en egen velværeavdeling.

X