go up

ISF sine internettsider har tips om opplæring, kurstilbud og tilskuddsordninger.

www.idrettskurs.no – her finner du blant annet:
– Nyheter og informasjon om ISF (regionalt og sentralt) 
– Informasjon om regler og hvilke muligheter klubber og idrettslag har for å søke om tilskuddsmidler for å drive opplæring.
– Informasjon om fremtidskvelder / temakvelder
– Holdningsskapende tiltak
– Tiltak for barn og unge, nasjonalt / internasjonalt
– Nettskoletilbud
– Skjemabank
– Kontaktinformasjon (Alle fylker i Norge har sine egne ISF-sider med regional informasjon)

http://www.idrettskurs.no/n3Course/ 
er linken som gir tilgang til å søke etter kurs / utdanningstilbud innen idrettsnorge. Er det et kurs du ønsker, men ikke finner?
Ta kontakt med ISF i ditt fylke og de vil hjelpe deg /dere videre.
Klikk her for å få opp kart og velg deretter fylke.


ISF sine hovedområder


Hjelpe idrettslagene med å utvikle sin virksomhet (Klubbutvikling)
Dette arbeidet skjer i klubbene sammen med klubbenes styrer, trenere, aktive og andre som er interessert.
Et nettverk av personer («kjernenettverk») har de siste årene gjennomført over 900 slike prosesser med klubbene.
Det finnes et slikt nettverk i alle fylkene, og en benytter spennende og engasjerende metoder i dette arbeidet.

Gjennomføre utdanningstiltak på generelle områder
Utdanningstiltak gjennomføres ved prosesser, kurs, seminarer, temakvelder, konferanser osv.
ISF har ansvar for å gjennomføre utdanningstiltak på områder som er uavhengige av den enkelte særidrett. For eksempel:
– utdanning av barneidrettstrenere i idrettsskoler
– tiltak for frivillige ledere med ulike funksjoner i idrettslagene
– skolering i å gjennomføre idrettsarrangement

Utdanningstjenester for særidretter etter avtale med disse
Det er særforbundene (de enkelte særidrettene) som har ansvaret for utdanning innen sin idrett.
Men ISF kan gjøre avtaler med særidrettene på regionalt nivå om å bistå i tilretteleggingen av utdanningstiltakene.
Det kan være slikt som informasjon / markedsføring av tiltaket, innbydelser / deltakerhåndtering, lokalbestilling, avtaler med kurslærere, materiellbestilling, budsjett / regnskap for kurset, med mer.

Forvaltning av alle tiltak som mottar voksenopplæringstilskudd
Dersom utdanningstiltak gjennomføres etter bestemte regler, kan disse tiltakene motta tilskudd fra staten gjennom de såkalte «voksenopplæringstilskudd».
ISF gir veiledning om hvordan slike tilskudd kan oppnås, og gjør ellers alt nødvendig dokumentasjonsarbeid for å få ut slike midler.

Kontaktperson NSF: Tore de Faveri

Idrettens Studieforbund (ISF) ble etablert i 1995, og er et samordningsorgan for idrettens utdannings- og opplæringsvirksomhet.
ISF tilbyr veiledning og hjelp til kursadministrasjon for aktivisering av idrettslige tiltak / temakvelder / kurs og utdanning m.m.
ISF har kontorer i alle fylkesledd med sentraladministrasjonen på Ullevål i Oslo. ISF er ett av 22 offentlige, godkjente studieforbund i Norge.

X