go up

Team Norden er en møteplass for unge lovende ledere i Nordisk Idrett og målet er at det skal være en arena for utdanning, utvikling og nettverksbygging. Har din klubb noen ungdommer som gjør en innsats på ledersiden i klubben kan dere sende forslag til deltaker-kandidater til NIF. Les mer om Team Norden på NIFs hjemmeside.

X