go up

Hensikten med Wet Card er å gjøre deltageren tryggere på å svømme ute i åpent vann. Deltagerne skal bli kjent med Open water svømming til mosjon, trening og konkurranse. Etter endt kurs skal deltagere ha kjennskap til relevante sikkerhetsaspekter i Open Water slik at utesvømming foregår trygt og sikkert for både seg selv og treningskamerater, samt teknikker, taktikk og utstyr i Open Water. 

Les mer om Wet Card kurs her.

Det er opp til hver enkelt klubb hvor ofte og hvor lenge hvert Wet Card kurs skal gjennomføres på. Så lenge deltagerne på hver nivå når ferdighetsmålene og har gjennomgått teorimålene kan klubben selv bestemme hvor mange treninger som skal tilbys før merket kan tas. Vær oppmerksom på at utetreningene og utetestene er avhening av godt vær og bra forhold.

Instruktørkurs Wet Card er for trenere i klubb som ønsker å holde Wet Card kurs i klubb og er en etterutdanningsmodul for Trener 1 svømming. For å kunne delta på insturktørkurs Wet Card må du ha godkjent trener 1 svømming, godkjent livredningsprøve og være fylt 18år. 

Delfana SK i Bergen arrangerer instruktørkurset 27. september. Info og påmelding kan du gjøre her. 

Spørsmål om Open Water og Wet Card kurs?
Ta kontakt med:
Kjell Eirik Henanger, Open Water Utvalget, kjell.eirik@henanger.com
Cathrine Aa Dalen, NSF, cathrine@svomming.no

Open Water ”Wet Card” ferdighetsmerke er et kurs for utøvere og mosjonister i Open Water svømming. 

Klubber kan arrangere Wet Card kurs for alle som ønsker å lære mer om Open Water. 
Delfana SK arrangerer 27. september instruktørkurs for trenere som ønsker å holde Wet Card kurs i klubb.
X