go up

 


Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 
Sted: Vesong Ungdomsskole, Skolevegen 14B, 2014 Kløfta


Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere


Kurslærer: Audhild Tho Køhl


Pris: for medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1 400, – Pris for øvrige kursdeltakere: kr 1 650, –


Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 

Kursmateriell:


Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring


og funksjonsnedsettelser”NB! Denne må deltakerne bestille selv.


 
Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30


NB! Husk å bestille boken i god tid!


 
Påmelding og betaling:


Bindende påmelding innen 17. november


Kr 1 400 / kr 1 650 betales inn til Ullensakersvømmerne sin konto 90540546192
innen 17. november.


Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2014”


Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no


For deltakere utenfor NSFs medlemsklubber, se neste side.


 
Er det noen spørsmål, ta kontakt med:

Ullensakersvømmerne v/ Natalia Ioannidou


ns@ullensakersvommerne.no


Tlf  905 19 503


 
Kristin Homb i NSF
kristin@svomming.no
tlf 21 02 96 73.


 Invitasjon i pdf

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Ullensakersvømmerne og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede Lørdag 22. november på Vesong Ungdomsskole.. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X