go up

 

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Sted: Cathinka Guldbergsenteret, Lovisenberggata 7, 0456 Oslo

Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere

Kurslærer: Audhild Tho Køhl

Pris: for medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1 400, – Pris for øvrige kursdeltakere: kr 1 650, –

Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.

Kursmateriell: Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser” 

 

NB! Denne må deltakerne bestille selv. Husk å bestille boken i god tid!

 

Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30

 

Påmelding og betaling:

Bindende påmelding innen 31. mars

Kr 1 400 / kr 1 650 betales inn til Oslo IL  sin konto 8200.01.45757 innen 31. mars

Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2015”

Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no

For deltakere utenfor NSFs medlemsklubber, se invitasjonen (pdf)

 

Er det noen spørsmål, ta kontakt med:

Oslo IL v/ Joseph Gillen

joseph@oi-svomming.no

Tlf 936 08 651

 

Kristin Homb i NSF
kristin@svomming.no
tlf 21 02 96 73.

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Oslo IL svømming og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 11. april på Cathinka Guldberg-senteret, Lovisenberg i Oslo. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X