go up

 


Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 


Sted: Vågsbygd Samfunnshus, Kirsten Flagstad vei 30


Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere


Kurslærer: Trude Halvorsen


Pris: for medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1000, – Pris for øvrige kursdeltakere: kr 1500, –


Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 Kursmateriell:


Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring


og funksjonsnedsettelser”NB! Denne må deltakerne bestille selv.


 


Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30


NB! Husk å bestille boken i god tid!


 


Påmelding og betaling:


Bindende påmelding innen 16.oktober.
Kr 1000 / kr 1500 betales inn til Vågsbygd SLK sin konto 3000 27 03587 innen 16. oktober.


Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2014”


Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no


For deltakere utenfor NSFs medlemsklubber, se neste side.Er det noen spørsmål, ta kontakt med:
 


Vågsbygd SLK, Janne Thorstensen


janne.thorstensen@skatteetaten.no  


tlf 90 92 62 14


 


Kristin Homb i NSF
kristin@svomming.no  
tlf 21 02 96 73.


 


Invitasjon til kurset (pdf)

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Vågsbygd Svømme- og livredningsklubb og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede søndag 26. oktober i Vågsbygd Samfunnshus. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.


X