go up

I desember 2008 kom boken ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser” ut og det er denne boken som er grunnlaget for kurset som ble arrangert 9. mai og kommende kurs. For Svømmeforbundet var det godt å endelig komme i gang med kurs. Ut fra antall henvendelser om både kurs og trening for funksjonshemmede og kurs for instruktører, er det helt klart et behov for både flere og bedre tilbud ute i svømmeklubbene.


 


Kurset som ble arrangert på Skedsmokorset var beregnet på de som allerede er begynnerinstruktører.  Disse instruktørene sitter inne med en grunnleggende kompetanse om vanntilvenning og svømmeopplæring. Trude Halvorsen, en av forfatterne av boken og ansvarlig for utarbeidelsen av kurset har jobbet med funksjonshemmede i vann i en årrekke. Hun fremhever at det er de samme prinsippene for tilvenning og opplæring som gjelder for funksjonshemmede. ”Mange instruktører er redde for å ha med funksjonshemmede i vann fordi de føler de ikke kan så mye om de ulike funksjonshemninger. For instruktørene er det da viktig å huske på at den funksjonshemmede selv er eksperten på sin funksjonshemning, mens de som instruktører er ekspert på svømmeopplæring. Sammen kan de bli gode! Integrering er ofte ikke vanskeligere enn hva en gjør det til selv. Gjennom kurset på Skedsmo og kommende kurs håper vi å øke kompetansen ute i klubbene så de kan ta i mot og gi tilbud om kurs og trening til flere funksjonshemmede.”


 


Hovedinnhold i dagskurset er hvilke hensyn en må ta og hva en må tenke på når en har funksjonshemmede i vann. Det blir spesielt lagt vekt på hvordan en tilrettelegger kjerneøvelsene (flyte, dykke, gli og framdrift), hvordan en kommer ut i og opp av vannet, gode arbeidsstillinger og holdemåter, organisering av svømmeundervisningen og bruk av hjelpemidler.


 


Kurset på Skedsmo hadde 14 deltakere. De var gjennom 5 timer med teori og 2 timer i basseng og det har kommet mange positive tilbakemeldinger på innhold i og gjennomføring av kurset. Kurslærer og ansvarlig for kurset, Auhild Tho Køhl var også godt fornøyd med innsatsen til deltakerne. ”Det var en ivrig og aktiv gruppe og de var like engasjerte hele dagen! Den kompetansen disse instruktørene nå tar med tilbake til klubben sin, bør motivere klubben til å ta i mot flere funksjonshemmede – og kunne gi et bedre tilbud til de som allerede er i klubben.”


 

Til høsten planlegges det flere tilsvarende kurs. Siste helgen i oktober blir det kurs i Vadsø, i tillegg står Troms, Nord-Vestlandet, Ullensaker på programmet. Er det behov for kurs andre steder vil vi også prøve å få til dette. Om det klubber eller kretser som ønsker å være med som arrangør eller instruktører som ønsker å gå på kurs på, kan de ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet (kristin@svomming.no).

Svømming er en aktivitet og en idrett alle skal få mulighet til å være med på. For å gi et godt tilbud er det behov for kompetanse og Svømmeforbundet er nå i gang med å skolere de som er begynnerinstruktører i svømmeopplæring for funksjonshemmede. Første kurs ble arrangert på Skedsmokorset 9. mai.

X