go up

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 


Sted: Pirbadet i Trondheim,  Havnegata 12, 7010 Trondheim
Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere
Kurslærere: Trude halvorsen
Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 500,- For øvrige kursdeltakere: kr 750,-
Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 
Kursmateriell:
Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring
og funksjonsnedsettelser”


 
NB! Denne må deltakerne bestille selv.
Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30
NB! Husk å bestille boken i god tid!


 
Påmelding og betaling:
Bindende påmelding med innbetaling av kr. 500 /kr 750 til 


Trondhiems Svømme- og livredningsklubb konto 42003227639 innen 5. mars. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2013” 
Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no  
 
Er det noen spørsmål, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, Trondhiems Svømme- og livredningsklubb  på dagligleder@gmail.com  / tlf 92 46 16 59 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73.


 


Last ned invitasjon i pdf her. 


 


Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Trondhiems Svømme- og livredningsklubb og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 9. mars – i Pirbadet. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.


X