go up

 

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Invitasjon i pdf

 

Sted: Madlamark skole, Rappveien 17, Hafrsfjord /Stavanger

Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere

Kurslærere: Trude Halvorsen

Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 750,- For øvrige kursdeltakere: kr 1025,-

 

Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.

 

Kursmateriell:

Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring

og funksjonsnedsettelser”

 

NB! Denne må deltakerne bestille selv.

Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30

NB! Husk å bestille boken i god tid!

 

PÅMELDING OG BETALING

Bindende påmelding innen 27. februar. Kr 750 / kr 1025 betales inn til Rogaland Svømmekret sin konto 3201 07 50767 innen 27. februar. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2014”

 

Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no

 

Er det noen spørsmål, ta kontakt med:

Rogaland Svømmekrets, Kari Foust kari.foust@lyse.net  tlf 90 75 68 87

NSF, Kristin Homb, kristin@svomming.no  / 21 02 96 73

 

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha Rogaland Svømmekrets og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 8. mars på Madlamark skole utenfor Stavanger. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X