go up
Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 

Sted: Åstveithallen, Tertnesveien 31, 5113 Tertnes

Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere

Kurslærere: Aufhild Tho Køhl

Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 600,- For øvrige kursdeltakere: kr 900,-

Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 Kursmateriell:

Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring

og funksjonsnedsettelser”


 NB! Denne må deltakerne bestille selv.

Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30

NB! Husk å bestille boken i god tid!


 Påmelding og betaling:

Bindende påmelding med innbetaling av kr. 600 /kr 900 tilÅstveit Svømmeklubb sin konto 637.07.24061 innen 8. mai. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2013”


 

Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no eller bruk skjema i invitasjonen. 

Er det noen spørsmål, ta kontakt med Linda Farestveit, Åstveit Svømmekubb på


farestvedt.linda@gmail.com   tlf 99 26 09 25


 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73.


 


Last ned invitasjonen i pdf her.


 


Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Åstveit Svømmelubb og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 11. mai – i Åstveithallen. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X