go up

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 


Fullstendig kursinvitasjon


 


Sted: Kurset er flyttet til Risenga svømmehall!  


Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan  gjennomføres, maksimalt 15 deltakere


Kurslærere: Hamid Reza Zarei


Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 500,-  For øvrige kursdeltakere: kr 750,-


Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 


Kursmateriell:


Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring


og funksjonsnedsettelser”


NB! Denne må deltakerne bestille selv.


 


Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30


NB! Husk å bestille boken i god tid!


 


Påmelding og betaling:


Bindende påmelding med innbetaling av kr. 500 /kr 750 til Oslo Idrettslags konto 8200.01.45757 innen 27.okotber. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2012” Ta ev. kontakt med joseph@oi-svomming.no for faktura.


Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no 


.


Er det noen spørsmål, ta kontakt med Joseph Gillen i Oslo Idrettslag på


Joseph@oi-svomming.no / tlf 936 08 651 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73.


Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere?


Oslo Idrettslag og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 3. november.  Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”. 

X