go up

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser. 


Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 AskerAntall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakereKurslærere: Trude halvorsenPris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 500,- For øvrige kursdeltakere: kr 750,-Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 

Kursmateriell:Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæringog funksjonsnedsettelser”NB! Denne må deltakerne bestille selv.


 

Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30NB! Husk å bestille boken i god tid!


 

Påmelding og betaling:Bindende påmelding med innbetaling av kr. 500 /kr 750 til Oslo Idrettslags konto 8200.01.45757 innen 19. januar. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2013” Ta ev. kontakt med joseph@oi-svomming.no for faktura.Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no  .Er det noen spørsmål, ta kontakt med Joseph Gillen i Oslo Idrettslag påJoseph@oi-svomming.no / tlf 936 08 651 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73.


Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere?


Oslo Idrettslag og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 3. november.  Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”. 
Kurs i Asker 3. november ble fort fullt – det er derfor satt opp nytt Instruktørkurs funksjonshemmede i Asker 26. januar.  

X