go up

Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 


Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Asker
Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere
Kurslærere: Trude Halvorsen
Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1.150,- For øvrige kursdeltakere: kr1.500,-
Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 

Kursmateriell:
Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring
og funksjonsnedsettelser”


 

NB! Denne må deltakerne bestille selv.
Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30
NB! Husk å bestille boken i god tid!


 

Påmelding og betaling:
Bindende påmelding innen 1. november med innbetaling av kr. 1.150 /kr 1.500 til


Oslo Idrettslags konto 8200.01.45757 innen 8. november. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2013”
Bindende påmelding via www.Idrettskurs.noEr det noen spørsmål, ta kontakt med Joseph Gillen, Oslo Idrettslag Svømming joseph@oi-svomming.no / tlf 936 08 651 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no / tlf 21 02 96 73.


 


Last ned invitasjonen i pdf her.


 

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Oslo Idrettslag Svømming og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 9. november på Thon Hotel Vettre. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X