go up

 


Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og vil ta for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 

Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Asker

Antall deltakere: Minimum 6 deltakere for at kurset kan gjennomføres, maksimalt 15 deltakere

Kurslærere: Audhild Tho Køhl

Pris: For medlemmer i klubber tilsluttet NSF: kr 1.140,- For øvrige kursdeltakere: kr 1.650,-

Utgifter til kursmateriell kommer i tillegg.


 
Kursmateriell:

Boken ”Fra lek i vann til svømming” Om svømmeopplæring

og funksjonsnedsettelser”


 
NB! Denne må deltakerne bestille selv.

Boken bestilles fra www.idrettsbutikken.no / 62 95 06 30

NB! Husk å bestille boken i god tid!


 


Påmelding og betaling:

Bindende påmelding innen 18. mai med innbetaling av kr. 1.140 /kr 1.1650 tilOslo Idrettslags konto 8200.01.45757 innen 18. mai. Betalingen merkes ”Instruktørkurs funksjonshemmede 2014”

Bindende påmelding via www.Idrettskurs.no  
Er det noen spørsmål, ta kontakt med Joseph Gillen, Oslo Idrettslag Svømming
joseph@oi-svomming.no  / tlf 936 08 651 – eller Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no  / tlf 21 02 96 73.


 


Last ned invitasjonen i pdf her.

Har klubben din barn eller utøvere med funksjonsnedsettelse på kurs eller trening? Vil dere ha ha mer kunnskap og kompetanse til å gi disse et bedre tilbud – eller kunne gi tilbud til enda flere? Oslo Idrettslag Svømming og Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til instruktørkurs i svømmeopplæring for funksjonshemmede lørdag 9. november på Thon Hotel Vettre. Innholdet bygger på boka ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”.

X