go up

Norges Svømmeforbund  inviterer herved til Instruktørkurs i Førstehjelp/HLR .


 


Sted:


Norges Idrettshøgskole, Oslo


 


Når:


9. februar 2008


 


Kurslærere:     


Reidar Nesheim, Morten Holden


 


Krav:             


Godkjent grunnkurs Førstehjelp/HLR (ikke eldre enn 2 år)


 


Målsetning:      


Å kunne undervise i Norsk Grunnkurs Førstehjelp og kontrollere Årlig prøve innad i NSF og ute i skoleverket/samfunnet.


 


Pris:               


Medlemmer i NSF: kr 1200,-.


Ikke medlemmer i NSF: kr 1500,-


Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og forfriskninger.


 


Påmelding:    


Bindende påmelding innen 20. januar 2008.


 


Påmeldingsskjema


 


Vi tar forbehold om avlysning ved lite påmelding til kurset.


 


PROGRAM


                                                                                   


09.00 – 10.30  Åpning, teori


 


10.30 – 12.30  Førstehjelp, ”case”, praksis i grupper m/veiledning.


 


12.30 – 13.30   Lunsj på Toppidrettsenteret 


 


13.30 – 17.00  HLR; øve/vise/undervise, HLR-spørsmål/-svar, Undervisningsmidler.


Utstyr m.m,  registrering/rapportering, autorisasjon.


Oppdatering, rettigheter, ansvar og plikter

X