go up

 


 

Type kurs Sted Oppstart
Instruktørkurs
Begynnerinstruktør Risør 23. august
Begynnerinstruktør Sørreisa 13. september
Trenerkurs
Ungdomstrener Narvik 15. juni
Ungdomstrener Kristiansund 22. juni
Trener 1 – Del 3 – Svømming Bergen 20. september
Trener 1 – Del 4 – Svømming Harstad 06. september
Dommerkurs
Kretsdommerkurs – svømming Bodø 06. oktober
Forbundsdommerkurs – svømming Bardufoss 08. juni
Forbundsdommerkurs – svømming Harstad 28. september
Forbundsdommerkurs – svømming Bodø 05. oktober
Forbundsdommerkurs – svømming Gardermoen 02. november


 


For mer informasjon om kursene må du gå på www.idrettskurs.no. Velg svømming under aktivitet så får du opp kun kurs innen svømming.


 


Krav for å kunne delta på de ulike kursene:


Type kurs Alder/kompetansekrav
Begynnerinstruktør Fylt 14 år
Videregående instruktør Gjennomført og bestått Begynnerinstruktør
Ungdomstrener Fylt 16 år, gjennomført og bestått Videregående instruktør
Baby- og småbarnsvømming Fylt 18 år, gjennomført og bestått Begynnerinstruktør
Kretsommerkurs Fylt 14 år
Forbundsdommerkurs Fylt 18 år, autorisert kretsdommer i to år
Instruktørkurs funksjonshemmede Gjennomført og bestått Begynnerinstruktør


 

NSF minner om at alle instruktør-, trener- og dommerkurs skal registreres på www.idrettskurs.no.

X