go up

Svømmeinstruktøren

Norges Svømmeforbund har to instruktørkurs innen svømmeopplæring:

  • Begynnerinstruktør (for de som skal arbeide med den grunnleggende svømmeopplæringen Vannmerke til Selungemerke)
  • Videregående instruktør (for de som skal arbeide med den videregående svømmeopplæringen Sel til Hai)

 

Treneren

I tråd med den nye Trenerløypa i norsk idrett, har NSF endret innhold i trenerutdanningen. Dette finner dere utfyllende informasjon om på denne siden.

Trener 1-kurset er delt i fire deler, hvor Del 1 og 2 er selvstudie på nett, Del 3 er felleskurs for alle grenene, Del 4 er grenspesifikt kurs.

Trener 2-4 vil utvikles i perioden 2013-2014.

 

Her er en skisse som viser instruktør- og trenerutdanningen:


Svømmeinstruktør


Trenerløypa

Trener 4

Utvikles 2014

Trener 3

Utvikles 2013-2014

Videregående instruktør

16 timer

Trener 2

Utvikles 2013

Begynnerinstruktør

20 timer


Trener 1

                           

 

Oversikt over planlagte kurs finnes på www.idrettskurs.no. Velg “svømming” under aktivitet, så får du opp alle kurs som er i regi av ledd i NSF.

 

For å delta på Begynnerinstruktørkurset må man være fylt 14 år. Kompetansebevis gjelder som autorisert instruktør fra fylt 18 år. Dvs. at man ikke kan være ansvarlig for kurs før man er fylt 18 år, men kan være med som assistent.

 

For å delta på Videregående instruktør må man ha gjennomført og bestått Begynnerinstruktørkurset. Kompetansekortet som deles ut gjelder fra fylt 18 år.

 

Se egen informasjon vedrørende trenerutdanningen her.

 

 

Instruktørkurs funksjonshemmede ”Fra lek i vann til svømming”
7-timers kurs uten livredning.
Deltakere må være Begynnerinstruktør for å være med.
Kurset inngår ikke i NSFs trenerstige.

 

 

 

 

 

 

 

Materiell kan bestilles her:

Instruktørkurs funksjonshemmede

Begynnerinstruktør

Videregående instruktør

Ungdomstrener

Alle klubber trenger instruktører og trenere med god kompetanse. NSF oppfordrer klubbene til å legge til rette for at trenerne får den utdanning de trenger på det nivået de skal arbeide på.

X