go up

Dette er nytt for i år:


  • Innmelding skjer via medley.no
  • Før du kan starte registreringen av stevnet må du taste inn mailadresse og et selvvalgt passord
  • Ved hjelp av mailadressen og passordet kan du senere endre opplysningene om stevnet, men dette må skje før behandlingen av terminlisten oversendes kretsene den 10. september
  • For de klubber som skal registrere flere stevner, så slipper man å skrive inn opplysninger om stevneleder og påmeldingsansvarlig flere ganger
  • Man må velge en dato for påmeldingsfrist. Hvis ikke man har dato klar, så velg en sannsynlig dato, så kan man heller endre datoen via NSF senere.

 


NB!
Det er viktig at man er sikker på at e-post adressen ved innlogging er riktig skrevet, ettersom man får tilsendt en automatisk mail til denne adressen. I denne mailen er det en link som man må trykke på for å få stevnet registrert.


 


 


Link direkte til innmelding av stevner til terminlisten 2007


 


 


  


  


 


 


 


 

Innmeldingen av stevner vil foregå på samme måte som i 2004 og 2005, det vil si at klubbene melder inn stevnene via internett, men denne gang via medley.no – velg “Annet” i toppmenyen. Unntaket er Rogaland Svømmekrets som koordinerer sine stevner internt først.
Klubbene kan nå melde inn stevner – siste frist er 10. september 2006.
Kretsene skal fortsatt ha oppgaven med å koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer, og gjør eventuelle andre nødvendige endringer.

X