go up

I forbindelse med at NSF har egen database for terminliste, så kan klubbenes søknad om stevner gjøres via en side på internett.Kretsene skal fortsatt ha oppgaven med å koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer og gjør eventuelle andre nødvendige endringer.

Det vil fortsatt være mulig å sende inn papirsøknad slik man har gjort tidligere – men vi anbefaler at man bruker registrering via internett.

Uapproberte stevner vil som tidligere måtte sendes direkte til den lokale krets.


Stevneinnmelding


   


 


 

Innmelding av stevner til terminlisten gjøres på samme måte som i fjor, det vil si at klubbene melder inn stevnene via internett.
Unntaket er Rogaland Svømmekrets som koordinerer sine stevner internt først.
NB! Klubber i Hordaland Svømmekrets skal melde inn via internett!
Klubbene kan nå melde inn stevner – siste frist er 1. september 2005.
Merk at alle arrangører må sende inn resultater og uni-r filer elektronisk så raskt som mulig etter stevnet.

X