go up

Vi minner om at fristen for å melde inn stevner til terminlisten 2010 er 1. september. Etter denne dato vil alle kretsene koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer, og gjør eventuelle andre nødvendige endringer. Se hovedterminliste og artikkel om innmelding av stevner.

X