go up

 


   


 


 

Norges Svømmeforbund inviterer til ting i Molde i 2010. Svømmetinget 2010 avholdes på Rica Seilet Hotel 10.-11. april. NB! Dette er slutten av den uka som 2. påskedag er på (uke 14). Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle som er avhengige av fly må være på plass i Molde fredag 9. april.
I slutten av neste uke (uke 4) vil vi åpne for påmelding til Svømmetinget 2010. Påmeldingen vil skje via et elektronisk skjema på svomming.no, og man må velge hvilket overnattingsalternativ (evt bespisning) man ønsker.
Vi vil også presisere at klubbene bestiller fly/reise på egen hånd (reisefordeling, kun billigste reisemåte godkjennes-se detaljer i innbydelsen), mens påmeldingen via NSF innbefatter overnatting/mat. Innbydelse med detaljer om dagsorden, representasjon og tingforslag til Svømmetinget 2010 finner du her.

X