go up

Startberettigede
Startberettigede er alle svømmere, der er født i 1979 eller tidligere.
Hver deltager kan kun stille op 3 gange individuelt + 2 gange i holdkap. Det er desværre nødvendigt med disse begrænsninger af hensyn til stævnets længde.

Officials
Alle SRØ-klubber med 10 starter eller derover skal samtidig med tilmeldingen anmelde 1 official. Ved manglende tilmelding af officials opkræves en bøde på kr. 1.000,- jvf. SRØ´s generelle bestemmelser.

Anmeldelsesgebyr
Kr. 30,00 pr. individuel start
Kr. 90,00 pr. holdkapstart

Tilmelding & betaling
Anmeldelser samt betaling, også for festen, skal være Gitte Aggerholm, Ambra Alle 10, 2770 Kastrup i hænde senest onsdag den 1. oktober 2004.

Betaling
Samtidig med tilmelding foretages betaling – også for festen – til klubbens konto i Amagerbanken – reg.nr. 5207 – konto nr. 150 1523. IBAN nr. : DK2952070001501523

Husk ved betaling at opgive klubnavn i teksten.

EDB-anmeldelseslister
Foreninger, der deltog i Åbne københavnske Masters 2003 vil automatisk få tilsendt specielle masters anmeldelseslister.

Nye foreninger kan rekvirere disse hos:
Keld H. Nielsen – tlf. 32 52 05 33
Gitte Aggerholm – tlf. 32 52 47 96

E-mail: gitte.aggerholm@get2net.dk  

Efteranmeldelser
Efteranmeldelser vil ikke kunne finde sted.

Startlister og resultatlister
Startlister og resultatlister vil blive lagt på Svømmeklubben KVIK Kastrups hjemmeside.

Foreninger, der på betalingsbilaget udtrykkeligt anmoder om det, vil dog kunne få tilsendt materialet pr. post.

Præmier
Der vil være præmie til vinderen i alle løb samt diplom til nr. 1, 2 og 3 i individuelle løb.
I holdkap dog kun til nr. 1 i hver gruppe.

Stævneafslutningsfest
Husk også tilmelding til stævnets festlige afslutning med fællesspisning, præmieoverrækkelse og dans.

Pris kr. 100,-. Bindende bestilling samt betaling foretages samtidig med stævnetilmeldingerne.

Yderligere oplysninger
(Bedst efter kl. 17.00)
Keld H. Nielsen – tlf. 32 52 05 33
Gitte Aggerholm – tlf. 32 52 47 96

E-mail: gitte.aggerholm@get2net.dk


 

I år som tidligere år går det tradisjonsrike mastersstevnet av stabelen første lørdag i november, i år blir dette 6. november. Hvert år stiller mange norske og svenske klubber til start i København – og mange legger stevnet inn som en fast årlig begivenhet. Man kan trygt slå fast at stevnet er meget mastersvennlig. For mer informasjon kan man kontakte Geir A. Patursson i mastersutvalget på geir@kelinkraft.com.

X