go up

Under Svømmetinget i Svolvær 20. april ble det vedtatt at ordningen om reisefordeling på NM avvikles. Det betyr at det IKKE skal betales inn reisefordeling til NSF i forbindelse med påmeldinger til NM langbane.

X