go up

Om det er utøvere som har behov for klassifisering utover stevner der Svømmeforbundet har annonsert tilbud, er det bare å ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet (kristin@svomming.no /

Svømmeforbundet annonserte før jul at det ville være tilbud om klassifisering under Asker Open. Da det ikke er noen som har meldt sin interesse for å bli klassifisert, blir dessverre dette avlyst. Svømmeforbundet vil tilby klassifisering på et stevne i løpet av våren. Når og hvor dette blir kommer vi tilbake med informasjon om.

X