go up


 • Grunnbok i førstehjelp
  Norsk Førstehjelpsråd/Gyldendal Forlag har kommet med en ny utgave av Grunnboka i førstehjelp. Grunnboka er mer omfattende og grundigere enn heftet ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, og anbefales til alle som er instruktører/Hovedinstruktører i førstehjelp. Boka kan bestilles gjennom Norges Svømmeforbund eller den kan kjøpes gjennom bokhandleren til kr. 155,-.

 • Påminnelse til Hovedinstruktører
  Hovedinstruktører må huske å sende inn samleskjema, for oversikt over avholdte kurs i førstehjelp. Frist for innsendelse er 15. juni og 15. desember hvert år. For å beholde sin status som hovedinstruktør i Førstehjelp må man holde minst ett kurs i året. Skjemaet kan lastes ned fra internett eller fåes ved å kontakte Tore de Faveri på tlf: 2102 9673, faks 2102 9671 eller e-mail: tore@svomming.no  
 • CD-ROM
  Vi minner om at Norsk førstehjelpsråd har utarbeidet et interaktivt opplæringsprogram i livreddende førstehjelp. CD-rommen passer både for Mac og PC. CD-rommen koster kr. 198,- + ekspedisjonsgebyr/porto (kr. 17,-) og kan bestilles fra Høgskolen i Lillehammer, v/senter for livslang læring, Postboks 1004, 2601 Lillehammer.


 • Nytt fra Norsk førstehjelpsråd
  NSF inn i styret i Norsk førstehjelpsråd. NSF v/Reidar Nesheim er valgt inn i styret i Norsk førstehjelpsråd. Rådet er et samarbeidsorgan for offentlige etater, frivillige organisasjoner og stiftelser som i særlig grad forestår opplæring i  førstehjelp. Det er i dag 17 medlemsorganisasjoner, blant annet Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Vi gratulerer Reidar Nesheim med valget!
 • Vi trenger flere Skolekontrollører
  Vi trenger flere skolekontrollører. Skolekontrollører holder årlig prøve for lærere og arrangerer grunnkurs i førstehjelp/HLR. For å bli skolekontrollør må man minst ha Begynnende opplæring og være instruktør i førstehjelp/HLR. Vil du bli skolekontrollør ta kontakt med Tore de Faveri tlf: 2102 9673, mail: tore@svomming.no
 • Skjemaer
  (får du opp en dialogboks om passord ved nedlasting, trykk avbryt)
  Norsk grunnkurs i førstehjelp
  Samleskjema for hovedinstruktører

 


 

På denne siden kan hovedinstruktører og instruktører i Førstehjelp holde seg oppdatert om førstehjelp/HLR.

X