go up

For de som trenger å betale lisens:


For det første må man være medlem av klubben man skal representere.
Klubben kan gi deg kid-nummer for lisensbetaling.
For de utøvere som ikke har fått kid-nummer av sin klubb for å betale lisens, så må man gjøre følgende:

• Bruk vanlig giro i post eller bank.
• Kontonummer 7874.06.70025 – Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
• Sum: 330 (grunnlisens) eller 430 (utvidet lisens).
• Pass på å skrive opp navn, fødselsdato, adresse og klubb.

Husk at du må representere den klubben du står registrert for hos NSF.
Forskjellene mellom grunnlisens og utvidet lisens er dekningsgrad i forhold til hvis det skulle bli en forsikringssak etter en idrettsskade. Vilkårene er beskrevet på www.svomming.no – For klubber – lisens – forsikringsvilkår.


Lykke til på NM!


 


 

NM masters arrangeres førstkommende helg i Kristiansand. NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt kontroll i etterkant av NM, så utøverne må sørge for at lisens er betalt, og at de deltar for den klubben som de er representasjonsberettiget for.
Hvis en utøver ikke har betalt lisens, så vil han/hun få straffegebyr på kr 1.000,- Hvis en utøver representerer en klubb som han/hun ikke er representasjonsberettiget for, så får denne klubben straffegebyr på kr 1.000,-
Hvis lisens ikke er betalt eller man representerer feil klubb, så vil resultatene for denne utøveren bli strøket. Eventuelle mottatte medaljer må returneres.

X