go up


             


 SVØMMINGENS DAG  –


 


Svømmingens dag er innholdsrik, attraktiv og spennende dag for ditt nærmiljø. Svømmingens Dag er en yppelig mulighet til å få profilert klubben din, for lokalsamfunnet og samarbeidspartnere. Slike arrangementer liker lokalpressen å skrive om – og dere kan få god PR! Start planleggingen av Svømmingens Dag tidlig – da er muligheten for et vellykket arrangement større!  


 


SVØMMINGENS DAG


Svømmingens Dag er landsomfattende arrangement for og av norsk svømmeidrett.  I 1999 var det rundt 70 klubber som tok utfordringen og arrangerte Svømmingens Dag. Fordi det idag er mange velfungerende og aktive svømmerklubber med mange svømme- engasjerte rundt i vårt land er det gode muligheter for et vellykket Svømmingens Dag arrangement i ditt nærområde.  Det å fokusere på svømmeopplæring og sikkerhet i og ved vann før badesesongen begynner vil være gunstig for å få frem den livsviktige jobben svømmeklubbene gjør. Vi håper derfor at mange blir med og tar utfordringen i å arrangere Svømmingens Dag!


 


PROGRAM
Hva dagen skal inneholde er opp til dere i klubben å bestemme – her kan dere være kreative! Eneste som anbefales er at merketaking er en del av programmet. Ellers, la dagen bli noe mer enn bare en åpen dag i bassenget for publikum – la det bli en positiv opplevelse og gjerne med utradisjonelle aktiviteter! Bruk dagen til å presentere hva din klubb har å tilby – og få barna og unge inn i svømmehallen og inn i svømmeklubben. Mulighetene er mange – det er bare kreativiteten som setter begrensninger!

KOMITEE
Det anbefales at det settes opp en lokal arrangementsgruppe som koordinerer oppgaver og ansvar i forhold til dagen. Vi vet mange engasjert i svømmeklubber allerede har mange oppgaver i forhold til å drifte en svømmeklubb, så dette er en mulighet til å involvere og engasjere nye mennesker. Hvorfor ikke aktive eller ungdom, kanskje skolene i området (ungdomsskoler, universiteter, høyskoler, folkehøyskoler) har noe de kan bidra med?

SAMARBEIDSPARTNERE
Slå dere sammen med lokale samarbeidspartnere om arrangementet. Alternative samarbeidspartnere til aktiviteter kan finnes i nærmiljøet – for eksempel kan skoler, idretter ulike foreninger og organisasjoner, bedrifter, kommunale avdelinger, musikkorps osv. trekkes inn i arrangementet for å gjøre det enda mer spennende og attraktivt.

ÅPEN OG GRATIS SVØMMEHALL?
Samtlige kommuner og svømmeanlegges oppfordres til å holde svømmehallen åpen og gratis for publikum under Svømmingens Dag. Med åpen hall vil det være mulig å oppnå økt oppslutning om arrangementet. Ta kontakt med din kommune/svømmeanlegg for å høre om de vil holde svømmehallen åpen/gratis denne dagen. Idrettsrådet er en potensiell alliert som vil kunne bidra med å holde svømmehallen åpen. Kontakt eventuelt hoteller, institusjoner og andre steder med svømmehaller for gjennomføring av arrangement flere steder.

MARKEDSFØRING
Svømmingens Dag vil være en god sak for lokalmedia. Det anbefales at dere kontakter deres lokale medier og forteller om arrangementet i god tid før Svømmingens Dag.


Her er noen andre måter å promotere arrangementet:
 –  Vær kreative når dere planlegger programmet. Involver gjerne samarbeidspartnere.
 –  Få artikler/oppmerksomhet i media på tidlig et stadie slik at flest mulig setter av dagen
 –  Promoter og skriv om Svømmingens Dag på klubbens hjemmeside.
 –  Heng opp plakater i svømmeanlegget, idrettsanlegg, skoler, barnehager, på butikker og    


     sentrale områder i nærområdet.
 –  Alle i klubben bør invitere med seg venner og kjente.


 


HISTORIE


Svømmingens Dag har vært arrangert i mange år gjennom hele landet.


 


  X