go up

Konkurranse: Verginia Cup
Dato: 25.-27. februar 2005
Klasser: Age-group B og C
Uttakskonkurranse: Delfin Cup 2005


Uttakskriterier
Vi får tildelt et hvis antall plasser til det Norske Landslaget i Stup fra arrangøren. (I år blir dette sannsynligvis 3 utøvere)
• Alle deltagerne må ha passert landslagskravet for sin klasse innen 6 måneder før konkurransen.
• De stuperne som er høyest prosentvis over landslagskravet for sin respektive klasse i Delfin Cup 2005 blir tatt ut.
• Poengsummen beregnes ut fra summen av alle 3 høyder i Delfin Cup 2005
• Skulle en utøver ikke gå over landslagskravet i Delfin Cup, men har passert det i en tidligere konkurranse (innen 6 mnd før Verginia Cup) kan utøveren fremdeles bli tatt ut som representant.


 


Landslagsskrav

Age-gr:


1 meter


3 meter


Tårn


Sum


C jenter


155


155


155


465


C gutter


155


155


155


465


B jenter


235


250


220


705


B gutter


250


265


230


745


 Spørsmål og kommentarer
Rettes til Landslagssjef på telefon: 932 99 995 / 55 38 09 95
eller e-post: pjoachim@online.no  Vennlig hilsen og lykke til
Paul Joachim Thorsen
Landslagssjef for Stup, NSF


 


 

X