go up

Overgangsskjemaet anvendes av utøvere som skal melde overgang fra en klubb til en annen. Ny klubb har ansvar for å sende overgangsskjemaet inn til NSF.

Det vises til NSFs ”Representasjonsbestemmelser”, punktene GE 15-17.NSFs overgangsskjema består av en enkelt a4-side.
Skjemaet finnes kun som pdf-fil og skal kun sendes til NSF.


 


Du kan sende inn skjemaet på følgende måter: • Vanlig post –
  Norges Svømmeforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo
  – send rekommandert (poststemplets dato er grunnlag for overgangens begynnelse)
 • Telefaks – 2102 9671
  – sjekk på din faksmaskin at sendingen har gått igjennom
 • E-post – post@svomming.no
  – husk at underskrifter skal være med på skjemaet 


Ny klubbs underskrift skal være med – og det skal være en offisiell representant fra klubben som skriver under. Utøvers underskrift skal også være med.

Forpliktelsene overfor tidligere klubb må være oppfylt for at overgangen skal godkjennes.

Overgangens godkjennelse blir publisert i denne artikkelen om overganger.
Ny klubb, tidligere klubb og involverte kretser får tilsendt e-post med overgangens bekreftelse.Hvis det er over 2 år siden utøveren var aktiv i en annen klubb, så behøver man ikke melde overgang. Utøveren kan da betale medlemskontingent til ny klubb og betale lisens for denne klubben for å være representasjonsberettiget i konkurranser.
NB! Den nye klubben/utøveren må sjekke når utøveren sist betalte lisens for å finne ut om man må melde overgang. For lisensåret 2004 er det slik at utøvere som betalte lisens i 2002 og 2003 må bruke overgangsskjema hvis de ønsker å representere en ny klubb.

Husk at det kun er lov med én – 1 – overgang pr kalenderår.


Husk å melde overgang!
Hvis en utøver representerer en klubb som han/hun ikke er representasjonsberettiget for, så får denne klubben kr 1.000,- i bot. 

For lisensåret 2003 var det 147 utøvere som meldte overgang fra en klubb til en annen.
I svømmeidrettene er det en «karantenetid» på 30 dager – det vil si at det tar 30 dager etter at overgangsskjemaet er sendt til NSF før utøveren kan representere den nye klubben.
Utøveren har ingen karantene fra aktiv idrett; men i denne 30 dagers perioden må utøveren representere den opprinnelige (gamle) klubben.

X