go up

Klubbene vil fortsatt administrere sitt lisensregister gjennom en egen side på internett. Alle svømmeklubber må bruke sitt eget gruppenummer og pin-kode til lisensregistreringen. Dette er det samme organisasjonsnummer og pin-kode som klubben benytter til idrettsregistreringen.


 


På sin lisensside på internett vil klubben få en god oversikt over sine lisensierte:  • dere kan se hvem som har betalt lisens
  • dere kan se når utøverne har betalt lisens
  • dere kan se hvilken lisenskategori utøverne har betalt for
  • dere kan registrere nye utøvere slik at lisens kan bli betalt med kid-nummer
  • husk å oppdatere adressene til utøverne slik at de mottar Norsk Svømming
  • Brukerveiledning

 


Fra og med torsdag 18. desember 2003 vil det være anledning til å kunne betale lisens for 2004. Pålogging.

De som betalte lisens for klubben i 2004 vil automatisk få kid-nummer.
Ingen får tilsendt lisensinnbetalingsblanketter.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2004!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.


 


Kontonummer og lisenssummer uforandret i forhold til 2003
Kontonummer 7874.06.70025
Kr 265,- for 11-12 års lisens (utøvere født 1992 og 1993)
Kr 300,- for grunnlisens (Utøvere født 1991 og tidligere)
Kr 415,- for utvidet lisens (Utøvere født 1993 og tidligere)
Les forsikringsvilkårene for å vurdere hvilken lisenstype man vil ha.


 


For de klubber som betaler for sine utøvere, så er det få problemer.For klubber som lar den enkelte utøver betale lisens, så anbefaler vi følgende:  • Info til utøvere/foresatte: Gi kid-nummer for utøver og lisensvilkår
  • Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (husk kid-nr!)
  • Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025

 


Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken.


 


 


 

X