go up


Hvorfor lisens?

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret.
Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen, og derfor er lisensen billigere for de som er 10, 11 og 12 år.

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med fredag 19. desember 2008 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2009. Ingen får tilsendt lisensblanketter.

Automatisk kid-nummer for de som betalte i 2008
De som betalte lisens for klubben i 2008 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2009. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003. I tillegg legger vi ut lisensoversikt for den enkelte klubb på medley.no, som gjør det mulig å komme rett inn på resultatene/rankingen til den aktuelle utøver.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2009.

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata” på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Som de foregående tre årene, så må klubbene må logge seg via sin egen KlubbenOnline side (verktøykassa) – samme sted som man gjennomfører idrettsregistreringen i januar.
Har man ikke siden liggende, så kan det søkes fram via www.klubbenonline.no – søk på klubb – skriv inn klubbnavn, velg ”KlubbenOnline” bak klubbnavnet, logg på verktøykassa, velg Lisensregistrering. Man benytter samme passord som tidligere. Finner man ikke igjen dette, så kan dere sende en mail til klubbsupport@idrettsforbundet.no.

Kontonummer og lisenssummer
Kontonummer 7874.06.70025.
Kr 300,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1997, 1998 og 1999)
Kr 350,- for grunnlisens (utøvere født 1996 og tidligere)
Kr 450,- for utvidet lisens (utøvere født 1999 og tidligere)
Kontonummer og lisenssummer er uforandret siden 2008, men husk at alle kid-nummer er nye!


 


Små endringer i forsikringsvilkårene
Invaliditetserstatning:
Økt fra 400.000 til 500.000 på utvidet lisens (Grunnlisens er uforandret 200.000).
Behandling på privat klinikk (etter avtale med if):
For utvidet lisens er summen økt til fra 8.000 til 10.000 (egenandelen er fortsatt 1.000).
Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if – tlf 6784 0470.


 


Andre spørsmål
Kontakt Tor Arne Volden i NSF på mail eller mobil 99 100 454.


 


 


 

Fra og med fredag 19. desember 2008 vil det være mulig å betale startlisens for 2009. Det er noen små endringer i forsikringsvilkårene. Lisenssummene er slik de var i 2008. Som tidligere vil de som har betalt lisens foregående år (dvs 2008) automatisk få nytt kid-nummer som klubbene kan se på sin egen lisensside.

X