go up

 


 


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Endringer i lisensordningen for 2008


 


 


Lisenssummer
Lisenssummene er alle økt med 20 kroner for hver kategori sammenlignet med de tre foregående årene, og blir for 2008 som følger:
Kr 300,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1996, 1997 og 1998)
Kr 350,- for grunnlisens (utøvere født 1995 og tidligere)
Kr 450,- for utvidet lisens (utøvere født 1998 og tidligere)
Vi ber alle om å merke seg de nye lisenssummene.

Forbedring av forsikringsvilkår

Det er for 2008 en forbedring av noen av forsikringsvilkårene på de ulike lisensgruppene:
For grunnlisens er utgifter til tannskader økt fra 15.000 til 25.000 (egenandelen på 1.000 er uendret), og invaliditetserstatningen er økt fra 150.000 til 200.000. For utvidet lisens så er invaliditetserstatningen økt fra 300.000 til 400.000. For barneidrettsforsikringen (barn til og med 12 år), så er summen for idrett-/ulykkesdødsfall økt fra 10.000 til 50.000.
I tillegg er det en helt ny kategori i 2008 for både grunnlisens og utvidet lisens: Behandling på privat klinikk, etter avtale med forsikringsselskapet. Det er en egenandel på 1.000 for begge kategorier, og summen som dekkes er 4.000 på grunnlisens og 8.000 for utvidet lisens.


 


 


 


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Generelt om lisens 2008


 


 


 


Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med torsdag 20. desember 2007 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2008. Ingen får tilsendt lisensblanketter.

Automatisk kid-nummer for de som betalte i 2007
De som betalte lisens for klubben i 2007 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2008. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært siden 2003. I tillegg legger vi ut lisensoversikt for den enkelte klubb på medley.no, som gjør det mulig å komme rett inn på resultatene/rankingen til den aktuelle utøver.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2008.

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata” på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Som i 2006 og 2007, så må klubbene må logge seg via sin egen KlubbenOnline side (verktøykassa) – samme sted som man gjennomfører idrettsregistreringen i januar.
Har man ikke siden liggende, så kan det søkes fram via www.klubbenonline.no – søk på klubb – skriv inn klubbnavn, velg ”KlubbenOnline” bak klubbnavnet, logg på verktøykassa, velg Lisensregistrering. Man benytter samme passord som tidligere. Finner man ikke igjen dette, så kan dere sende en mail til klubbsupport@idrettsforbundet.no.

Kontonummer og lisenssummer
Kontonummer 7874.06.70025.
Lisenssummene er alle økt med 20 kroner for hver kategori sammenlignet med de tre foregående årene, og blir for 2008 som følger:
Kr 300,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1996, 1997 og 1998)
Kr 350,- for grunnlisens (utøvere født 1995 og tidligere)
Kr 450,- for utvidet lisens (utøvere født 1998 og tidligere)
Vi ber alle om å merke seg de nye lisenssummene.

Forbedring av forsikringsvilkår
Det er for 2008 en forbedring av noen av forsikringsvilkårene på de ulike lisensgruppene:
For grunnlisens er utgifter til tannskader økt fra 15.000 til 25.000 (egenandelen på 1.000 er uendret), og invaliditetserstatningen er økt fra 150.000 til 200.000. For utvidet lisens så er invaliditetserstatningen økt fra 300.000 til 400.000. For barneidrettsforsikringen (barn til og med 12 år), så er summen for idrett-/ulykkesdødsfall økt fra 10.000 til 50.000.
I tillegg er det en helt ny kategori i 2008 for både grunnlisens og utvidet lisens: Behandling på privat klinikk, etter avtale med forsikringsselskapet. Det er en egenandel på 1.000 for begge kategorier, og summen som dekkes er 4.000 på grunnlisens og 8.000 for utvidet lisens.

Ved spørsmål om skade eller forsikringsvilkår skal man ringe til if – tlf 6784 0470.


  


  


 


 


 


Fra og med torsdag 20. desember 2007 vil det være mulig å betale startlisens for 2008. Det er noen få endringer i lisensordningen: Det er gjort noen forbedringer for noen av forsikringsvilkårene, samt at alle lisenssummene er økt med 20 kroner for hver kategori. Som tidligere vil de som har betalt lisens foregående år (dvs 2007) automatisk få nytt kid-nummer som klubbene kan se på sin egen lisensside.

X