go up

Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med fredag 22. desember 2006 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2007. Ingen får tilsendt lisensblanketter.

Automatisk kid-nummer for de som betalte i 2006
De som betalte lisens for klubben i 2006 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2007. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært i 2003, 2004, 2005 og 2006. I tillegg legger vi ut lisensoversikt for den enkelte klubb på medley.no, som gjør det mulig å komme rett inn på resultatene/rankingen til den aktuelle utøver.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2007!

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata” på klubbens lisensside, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Innlogging
Som i 2006, så må klubbene må logge seg via sin egen KlubbenOnline side (verktøykassa) – samme sted som man gjennomfører idrettsregistreringen i januar.
Har man ikke siden liggende, så kan det søkes fram via www.n3sport.no – søk på klubb – skriv inn klubbnavn, velg ”KlubbenOnline” bak klubbnavnet, logg på verktøykassa, velg Lisensregistrering. Man benytter samme passord som tidligere. Finner man ikke igjen dette, så kan dere sende en mail til klubbsupport@idrettsforbundet.no.

Kontonummer og lisenssummer
Lisenssummene er uforandret siden 2006.
Kontonummer 7874.06.70025
Kr 280,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1995, 1996 og 1997)
Kr 330,- for grunnlisens (utøvere født 1994 og tidligere)
Kr 430,- for utvidet lisens (utøvere født 1997 og tidligere)


 


  


 


 

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSFs lover og regler – L 15).
Alle som har betalt lisens for 2006 får automatisk nytt kid-nummer på klubbens lisensside på internett. Fra og med i dag -fredag 22. desember- kan man betale lisens for sesongen 2007.

X