go up

Hvorfor lisens?
NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSFs lover og regler – L 15).
Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser betale lisens (jfr L 15), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet
Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell informasjon
Fra og med onsdag 21. desember 2005 vil det være anledning til å kunne betale lisens som gjelder for kalenderåret 2006. Ingen får tilsendt lisensblanketter.

Automatisk kid-nummer for de som betalte i 2005
De som betalte lisens for klubben i 2005 vil automatisk få nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2006. Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært i 2003, 2004 og 2005.
Husk at alle får nye kid-nummer for 2006!

Nye utøvere
Klubber må registrere nye utøvere på egen hånd – husk riktig fødselsdata og adresse!
Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.

Adresser
Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata”, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming.

Endringer siden 2005
Den generelle innloggingssiden blir fjernet.
Klubbene må nå logge seg via sin egen KlubbenOnline side (verktøykassa) – samme sted som man gjennomfører idrettsregistreringen i januar. (Se egen info om pålogging nederst i denne artikkelen.)
Klubber som har et aktivt abonnement gjennom n3sport på KlubbenOnline (pluss og x-brukere) har allerede passord. De øvrige klubber får tilsendt passord til klubbens adresse/e-post adresse.
NB! Lisenssummene er økt med 15 kroner for 10-12 års lisens, 30 kroner for grunnlisens og 15 kroner for utvidet lisens i forhold til lisenssummene i 2003, 2004 og 2005.

Kontonummer og lisenssummer
Kontonummer 7874.06.70025
Kr 280,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1994, 1995 og 1996)
Kr 330,- for grunnlisens (utøvere født 1993 og tidligere)
Kr 430,- for utvidet lisens (utøvere født 1996 og tidligere)

Forsikringsvilkår
Se dekningsgrad og velg hvilken lisenstype man vil ha:
Barneidrettsforsikringen (10-12 års lisens)
Grunnlisens og utvidet lisens

Praktisk informasjon om betaling
For de klubber som betaler for sine utøvere, så er det få problemer (men husk å betale på hvert enkelt kid-nr).
For klubber som lar den enkelte utøver betale lisens, så anbefaler vi følgende:
Info til utøvere/foresatte: Gi kid-nummer for utøver og lisensvilkår
Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (husk kid-nr!)
Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025
Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken.

Pålogging
Klubbens lisensside for 2006 finner man på følgende måte: • Gå til klubbens KlubbenOnline-side
  (link er sendt til klubbens mailadresse, evt kan man søke fram siden her:
  www.n3sport.no – søk etter klubb).
 • Langt nede i venstremenyen finner man “Logg på verktøykassa” – trykk på denne. Da åpnes en ny side: “Verktøykassa” for klubben.
 • På den nye siden kan man i venstremenyen under “Klubben” velge “Lisensregistrering”.
  Man skal da skrive inn klubben sitt passord, som har blitt sendt til klubbens mailadresse.
  Deretter kommer man inn på registreringen som vanlig.

 


 

Klubbene vil fortsatt administrere sitt lisensregister gjennom en egen side på internett, men det er en ny side man må logge seg inn for å komme til lisensregistreringen.

X