go up

Idrettsregistreringen 2004

Innlogging (åpner 2. januar 2004)
Veiledning

Nedenfor følger en kortversjon av hvilke opplysninger som skal registreres.
Se også den fyldige veiledningen ovenfor.


Idrettsregistreringen – hvilke opplysninger ber vi om?

1 – Adresse- og kontaktinformasjon
2 – Informasjon om tillitsvalgte
3 – Medlemstall
4 – Aktivitetstall – VIKTIG!
5 – Tilleggsspørsmål
Forklaring:
1 – Sjekk at klubben står registrert med korrekt postadresse, e-post adresse, kontonummer.

2 – Skal være oppdatert informasjon om de funksjonene vi ber om (leder, administrativ leder, kasserer, hovedtrener, kontaktperson utdanning, kontaktperson integrering).

3 – Medlemstallet i klubben pr 31.12.2003.

4 – Det er veldig viktig å ha oversikt over aktiviteten som har vært i klubben i hele 2003.
Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener:
svømming – stup – synkronsvømming – vannpolo – masters
Innenfor disse grenene skal man oppgi aktive innen følgende kategorier:  • Konkurranseutøvere – de som har deltatt i terminfestede konkurranser eller offisielle ferdighetsprøver, pluss at alle barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter skal inkluderes her.
  • Mosjonister – alle andre som driver fysisk aktivitet.
  • Ledere og andre – de som er registrert i særidrettsgruppen med en oppgave.
  • Funksjonshemmede – funksjonshemmede som deltar i aktivitet for gruppen.

Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som «konkurranseutøvere» – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.

5 – Spørsmål om funksjonshemmede, kurs, instruktører, trenere, dommere
Veiledning
Fullstendig veiledning angående Idrettsregistreringen 2004 finner du her.


Kontaktpersoner i Norges Svømmeforbund
Har du spørsmål knyttet til Idrettsregistreringen, så ta kontakt med NSF:
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – tlf 2102 9674
Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no – tlf 2102 9678
Rolf Gunnar Haagensen – rolf.gunnar@svomming.no – tlf 21202 9672


 


 


 

Idrettsregistreringen 2004 åpner 2. januar. Alle klubber har da en måned på seg til å registrere medlemstall og aktivitetstall for året 2003, samt registrere oppdatert kontaktinformasjon til klubben. NSF har laget en oversikt over hva klubben skal rapportere.

X