go up

INFO FRA STU 12.02.05.

-Trener/Leder-konferansen blir arrangert av NSF 2.-4. september i år på Hamar.  NSF ønsker innspill til program.  Dersom noen har forslag til  foredragsholdere innen stup så send det til undertegnede innen 15.03.05.  Har dere også forslag til felles foredrag for svømming og stup ønsker vi også det tilsendt innen samme frist.

-STU har vedtatt hvilke klubber som skal arrangere NM`ene og Landsfinalen 2006:
Bærum – NM junior
Spinn – Landsfinalen
Bergen- NM senior vinter
Vi har dessverre ikke fått søknad fra noen klubber som ønsker å arrangere NM sommer.  Dersom noen ønsker å arrangere NM senior sommer kan de ta kontakt med STU.

-STU har godkjent Amsterdam Diving Cup som uttakstevne til EM junior 2005.

-SSC har gitt beskjed til STU at det er mulig Landsfinalen 2005 blir flyttet til helgen etterpå.  Den vil da eventuelt bli arrangert 15.-17. april i stedet for 8.-10. april.  Innbydelse til Landsfinalen kommer ut så raskt som mulig.  Info om eventuell flytting av Landsfinalen 2005 er sendt klubbkontaktene tidligere, 14.11.04.  Bakgrunnen for flytting av Landsfinalen er trenerklinikken i Arena Diving Cup som svenskene arrangerer, vi håper at mange trenere fra Norge vil delta på trenerklinikken.  Det vil bli sendt ut mer info om trenerklinikken når STU mottar denne

-Som vi har opplyst om tidligere så har ikke landslaget for stup sponsoravtale med Solar mer.  Dersom noen vet om noen som vil sponse landslaget i stup så ta gjerne kontakt med undertegnede. 

-Under NM senior vinter 1.-3. april inviterer STU trenere/ledere til møte fredag kveld 1. april.  Det vil bli info fra STU på møtet.  Send gjerne inn saker til STU i forkant hvis det er spesielle saker dere ønsker vi skal ta opp.

-Minner om at alle klubbene må sende inn idrettsregistreringen til NSF.

-STU ønsker at klubbene sender inn til oss oversikt over hvem som sitter i styret i klubben etter årsmøtene.

-Vedlagt følger maler for Tripp Trapp dere skal bruke fra nå.  Innholdet er likt som før, men vi har tatt bort Solar logo.

-STU ønsker alle deltagerne lykke til i Verginia Cup i Hellas og Timo Klami i Fina Grand Prix i Rostock.

– Invitasjonsmal (klikk linken)

Tripp Trapp skjema (klikk linken)

Tripp Trapp skjema, synkron (klikk linken)Vennlig hilsen
For STU


Inger Grødem Reine
Leder


 


 


 


 


 


 


 

X