go up

Kjære landslagsstupere, trenere, rekruttstupere og andre landslagsaktuelle.

Jeg kommer nå med en del viktig informasjon og det er viktig at den når ut til alle som ønsker å være på eller komme på landslaget. Trenerne har ansvar at informasjonen kommer ut til alle aktuelle stupere.


Trenermøte:
På fredagen før Delfin-Cup vil det arrangeres et møte på Olympiatoppen for alle trenere som er interessert i satsningsgruppen for OLT. Møtet er obligatorisk for trenere fra Hamar, Bærum, Kristiansand, Stavanger, Pingvin og Bergen. Møtet vil vare fra 10:00-14:00 og ta for seg kravene som stilles til utøvere som skal til OL. Det blir også presentert den foreløpige utviklingsstigen for stup.


Landslagssamling:
Først er det viktig å få med seg at invitasjonen til årets første landslagssamling er vedlagt. Den vil arrangeres i Dysjalandshallen helgen den 9.-11. februar.
Temaet for leiren er skru og det forventes at alle som ønsker å stupe på landslaget kommer. Hver deltagende klubb må sende med minst en trener.


OLT-samling:
Neste OLT-samling blir sannsynligvis i uke 12. (21.-23. februar) Det vil komme mer informasjon om dette snarlig. Da vil det bli testing av OLT-troppen og måling av basis-ferdigheter opp mot en utviklingsstige.


Tilbakemelding av trening m.m.:
Det er fra i år et absolutt-krav at alle stupere som ønsker å stupe på landslaget skal rapportere aktiviteten sin til meg gjennom Arne Tellefsen. Alle skal ha fått utdelt Treningsdagboken som er utarbeidet av Oskar. Hvis ikke det rapporteres hver måned blir stuperen utestengt fra neste landslagsarrangement og må umiddelbart begynne å rapportere (også i utestengelsespreioden). Det vil også bli streng kontroll av antall stup og treningsmengde i uken.

DET SKAL RAPPORTERES FOR ALLE DAGER, OGSÅ DE DER DERE IKKE TRENER NOEN TING! (søvn, fritid, skole og annet skal føres på)


Krav til treningsmengde:
I først omgang vil det bli krav til antall stup som må gjøres pr måned. For å komme på landslaget eller beholde plassen din der må det i hver klasse utføres et bestemt antall stup:

Age-group C (gutter og jenter): 400 stup pr måned
Age-group B (gutter og jenter): 600 stup pr måned
Age-group A (gutter og jenter): 800 stup pr måned
Senior (herrer og damer): 1000 stup pr måned

Dette er absolutte minstekrav og dersom dette ikke kan dokumenteres gjennom treningsdagbok som er innsendt innen en uke etter månedskiftet vil stuperen bli utestengt fra neste landslagsarrangement og må umiddelbart øke treningsmengden sin til minstekravet for klassen.

Det finnes unntak der stupere beholder plassen sin på tross av for lite trening, men disse skal klareres med meg før måneden eller så snart som mulig ved uforutsette hendelser. Det skal uansett rapporteres månentlig for at plassen skal beholdes.


Skulle det være noen spørsmål eller kommentarer til dette, vennligst ta kontakt med meg på epost pjoachim@online.no eller telefon: 932 99 995.


Husk at vi er på vei mot verdenstoppen og det skal være hardt.


 Terminliste og krav 2007.


Vennlig hilsen
Paul Joachim Thorsen
Landslagssjef


 

X