go up

Kjære stupvennerTerminlisten for 2004 er under utarbeiding. Jeg sender ut en foreløpig terminliste, som må regnes som retningsgivende. En del datoer er sikre, men for eksempel datoene for landslagssamlingene er foreløpig kun veiledende i forhold til sesongoppbygning.
Landslagskonkurranse for junior-laget for 2004 kommer sannsynligvis til å være Printerspringen Aachen, i forhold til denne blir utøverne på landslaget vurdert, og landslagsplass gir ingen automatisk plass på laget til Aachen. Dette baserer seg imidlertid på om det lar seg gjøre å flytte Landsfinalen som er satt opp samme helg.For Senior uttakstevner til VM er EM, Fina Grand Prix og World Cup tatt ut. Timo Klami er tatt ut til å stupe World Cup i Aten i februar.Ønskes andre stevner enn de som er oppført på terminlisten som uttakstevner til EM og VM, må de meldes til stuputvalget innen 10. oktober. Det som ikke er meldt til Stu innen denne datoen vil ikke kunne gjelde som uttakstevner til Seniorkonkurranser, og den endelige terminlisten kan ikke endres i forhold til uttakstevner. Det er svært viktig å få med uttakstevner i forbindelse med 1 meteruttak til EM og VM da ikke alle Fina Grand Prix har 1 meter konkurranse.


 


Endelig terminliste skal være ferdig innen utgangen av oktober.


 


Kvalikkrav: Landslagskrav og poengkrav til mesterskapsdeltagelse er stort sett de samme som i fjor. Det er imidlertid noen små forandringer. For deltagelse i Fina Grand Prix kan det gis dispensasjon selv om ikke poengkrav er oppnådd. Stu skal søkes om dette i forkant. (senest 3 uker før konkurransen)Det er kommet søknad om dispensasjon fra 6 måneders regelen, i forbindelse med deltagelse i VM junior. Dette er for at Diving Lund og Nordisk skal telle som uttakstevner. Stu har i den forbindelse vedtatt at vi godkjenner Diving Lund eller Nordisk som et av uttakstevnene. Passeres kravet i et av de overnevnte stevnene skal utøveren også passere kravet i et internasjonalt godkjent kvalifiseringsstevne innen 6 mnd regelen til Stu. Oppnås ikke poengkravet i Diving Lund og/eller Nordisk, vil den tidligere regelen om at kravet skal passeres 2 ganger i internasjonalt stevne, innenfor en tidsramme på 6 mnd før stevne, gjelde.For EM junior vil det bli mulighet å bruke et NM som et av kvalifiseringsstevnene. Det andre må være internasjonalt godkjent uttakstevne (eventuelt to internasjonale godkjente uttakstevner)
Orientering: På grunn av trenerklinikken i Aachen, går landslagssamlingen på Hamar i oktober ut. Denne vil bli forflyttet, men det er ikke klart til hvilken dato. Mer info om, dette kommer snart.Det blir i dag sendt ut skriv til Landslag og Rekrutt lag.


 


 


Vennlig hilsen
Paul Joachim Thorsen
Landslagssjef


 


 


 

X