go up

I NIF’s lov heter det at ”Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil anerkjenne og respektere dopingbestemmelsene.”


Det er idrettslaget/kretsen/forbundets ansvar å sørge for at slik avtale blir inngått dersom enkeltpersoner i støtteapparatet ikke er medlem av et idrettslag.


Denne regelen er en konsekvens av det nye internasjonale antidopingregelverket, World Anti Doping Code (WADC). Det er bra at alle som er tilknyttet idretten er forpliktet til å følge regelverket! Det krever at hvert enkelt idrettslag, krets og særforbund følger opp ovenfor de som engasjeres i støtteapparatet. Det er viktig for en ren idrett at ALLE i tilknytning til idretten er forpliktet til å bidra.


Hva må dere/organisasjonsledd gjøre for å sikre at støttepersonell er seg sitt ansvar bevist?


Det enkleste og beste er at støttepersonell som bistår utøvere (trenere, leger, fysioterapeuter med flere) melder seg inn i idrettslaget. Dersom dette ikke er mulig, foreslår vi at standard avtaletekst nedenfor, innarbeides i avtale med støttepersonell som ikke er medlemmer av NIF:
”Undertegnede er gjennom denne arbeids- eller oppdragsavtale engasjert som trener / lagleder / medisinsk personelle / annet [stryk det som ikke passer] tilknyttet ……………. [for eksempel ski landslaget herrer senior]. Jeg bekrefter at jeg er kjent med NIFs bestemmelser om doping, og at jeg vil anerkjenne og respektere disse. Jeg er videre innforstått med at brudd på dopingbestemmelsene er å anse som vesentlig mislighold av avtalen, og at brudd eller mistanke om brudd kan bli meddelt relevante myndigheter innen idretten og forøvrig.”


Ta kontakt med Antidoping Norge på 21 02 92 00 eller post@antidoping.no hvis du har spørsmål.Denne informasjonen finnes også i denne pdf-filen – og på Antidoping Norge sine hjemmesider.


 


 


 

Visste du at idrettslaget plikter å sørge for at alle trenere, lagledere og medisinsk personell anerkjenner og respekterer dopingbestemmelsene?
Visste du at støttepersonell også kan bli straffet dersom han/hun bidrar til at utøver doper seg?
Visste du at laget/kretsen/forbundet bør sørge for at alle trenere, ledere og støttepersonell tilknyttet ditt særforbund/idrettslag er medlem av et idrettslag tilsluttet NIF?

X