go up

Hei til alle i stup!

Vedlagt følger kvalik.krav for landslag 2005 og foreløpig terminliste for 2005 pr 02/12/2004. Det kan bli foretatt små justeringer på terminlisten, korreksjoner vil da bli sendt ut fra STU.

Vi har ennå ikke fått endelig beskjed fra Finland om når Nordisk 2005 skal være, men vi tror det blir i slutten av november/begynnelsen av desember. Alternativt blir det arrangert i begynnelsen av juli. Beskjed blir sendt ut med en gang vi får bekreftelse fra Finland på dette.

STU har vedtatt at uttak for Nordisk 2005 gjøres i en konkurranse bestemt av STU.

Dersom Nordisk arrangeres i juli gjelder følgende for uttak til laget: Her blir uttakskonkurransene NM Senior vinter og NM Junior. Dersom det er usikkerhet på 10 meter for A og Seniorgruppen, gjøres en ny uttakskonkurranse for de aktuelle i vår.

Om Nordisk arrangeres i November/desember gjelder følgende for uttak til
laget:
Uttakskonkurransene blir her Bergen Open på 1 og 3 meter for alle klasser, samt C klassen på 5 meter. Tårnlaget tas ut i Diving Lund.

Dersom noe er uklart så ta gjerne kontakt!


Stuputvalget ønsker alle i norsk stup god jul og godt nytt år og takker for samarbeidet og innsatsen i 2004!


 


 


 


Mvh.
For STU
Inger Grødem Reine
Leder


 


 


 


 


 


 


              www.solar.infowww.decco.se


 


 


 


 

X