go up

På vegne av STU vil jeg takke dere som deltok på Trener-Lederkonferansen for en spennende helg med dere. Det er motiverende for STU med en så engasjert gjeng som kommer med tilbakemeldinger og innspill om både klubbarbeid og arbeidet som gjøres i STU og NSF.
Takk også til Brita Blenne Lien fra svømmeutvalget som ga oss mange nye tanker om klubbarbeid.

Nordisk 2006
STU gikk gjennom konkurransene som gjelder til uttak Nordisk 2006 på trener-leder-konferansen, info om uttakskonkurransene er sendt ut tidligere. Når det gjelder A tårn så sjekker Arne Tellefsen med Lund om det kan stupes full serie for de i Lund. Vi kommer tilbake til hvilken konkurranse som gjelder til uttak A tårn. Kvalikkravene er som før.
I Bergen Open er det uttak på følgende høyder:
Age Group C: 5 meter
Age Group B: 1 meter
Age Group A: 1 meter og 3 meter
Senior: 1 meter
I Diving Lund er det uttak på følgende høyder:
Age Group C: 1 meter og 3 meter
Age Group B: 3 meter og tårn
Senior: 3 meter og tårn
Det vil mest sannsynlig bli arrangert samling for utøverne til Nordisk i forkant av Nordisk. STU kommer tilbake med mer info om dette.
De som ønsker å være trenere til Nordisk/ samlingen må søke til STU ved undertegnede innen 30.09.06.

Internasjonal dommersatsing i stup:
Som tidligere informert om så har STU fått midler fra NSF til å satse på en internasjonal dommer. STU gikk inn for Kristin Grøsvik som har vært ute og dømt internasjonalt i år. Grøsvik hadde også info på Trener-Lederkonferansen om sitt arbeid for STU i NSF i forhold til dommersatsingen.
Grøsvik har gjort en fin dommerinnsats internasjonalt men har valgt å trekke seg da hun venter barn nummer to.
STU håper vi kan få en annen i stup som ønsker å være med på denne dommersatsingen. Kriteriene er de samme som er sendt ut tidligere.
De som ønsker å bli vurdert av STU til dette må sende søknad til STU ved undertegnede innen 20.09.06.

NB! PURRING PÅ PURRING:
Det er fortsatt noen som ikke har sendt inn følgende til landslagssjefen:
”Alle på landslaget må sende inn navn, adresser og lignende til landslagssjefen! Han har sendt skjemaer for dette til alle klubbene!
Ber om at de som ikke har gjort det sender det umiddelbart!


Dersom noe er uklart så ta gjerne kontakt!


Vennlig hilsen
For STU
Inger Grødem Reine
Leder


 


 


 

X