go up

Til alle i stup!


Vedlagt finnes følgende:
Vi vet ikke enda om vi får tilbud om fri kost og losji som i fjor til Verginia Cup, men håper på det. Som det står i vedlegget vil uttaket av 3 utøvere skje rett etter Delfin Cup. Uttak av trener blir gjort samtidig. Trenere som ønsker å søke å få være med til Verginia Cup må sende søknad til undertegnede innen 26.01.05.

Jeg har fått informasjon fra Sverige at det vil bli arrangert trenerklinikk i forbindelse med Arena Diving Cup 7.-10. april. Dette er dessverre samme datoen som Landsfinalen blir arrangert i Stavanger, men vi håper at noen trenere kan være med på trenerklinikken og at noen trenere/dommere er på landsfinalen. STU kommer tilbake med mer info om trenerklinikken etter at vi har hatt møte med svenskene om dette.

Lykke til alle sammen med Tripp Trapp konkurransene i helgen!


 


Dersom noe er uklart så ta gjerne kontakt!


 


Vennlig hilsen
For Stuputvalget i NSF
Inger Grødem Reine
Leder
inger.reine@online.no 


 


 


 

X