go up

Her følger foreløpig terminliste for 2005 pr 14.11.2004.
(Korrekt dato for NM junior er med i denne utgaven.)

STU forbeholder seg retten til å foreta endringer og det vil komme tillegg.
Blant annet Nordisk sr./jr i Finland og samling for trenere i Sverige.
Vi vet ikke datoene for disse, men samling for trenere i Sverige vil det mest sannsynlig bli siste eller nest siste helgen i september.
Det er heller ikke satt inn samling for trenere når det er Arena Diving i Sverige, men vi regner med å få invitasjon til det. Det er også mulig at Landsfinalen Tripp Trapp blir flyttet til helgen etter, dvs 15.-17.april.

STU skal ta opp kvalik.krav på sitt neste møte, disse vil bli sendt klubbkontaktene så raskt som mulig etter møte.

Viktig at klubbkontaktene informerer de som trenger denne informasjonen i klubben sin.

NB!
Rett dato for NM jr. er 20. – 22. mai!Mvh
Inger Grødem Reine
Leder STU


 


 


 


 


              www.solar.info   –   www.decco.se


 


 


 

X