go upNordisk junior 2004
Nordisk junior ble arrangert 24.-26. september i Lund, Sverige. Norge hadde i år med en tropp på 13 stupere. Stuputvalget er meget fornøyd med resultatene, Norge fikk 2 gull, 1 sølv og 8 bronse. Til sammenligning fikk Norge i fjor 6 bronse og 1 sølv. Dette viser at vi er på rett vei og Norge har hatt en positiv utvikling på juniorsiden vår.
Medlajevinnerne er:  • Eirik Valheim, Pingvin stupklubb: 1 gull og 1 sølv.
  • Jeanette Cecilie Falla, Bærum stupklubb: 1 gull, 2 bronse.
  • Espen Bergslien, SSC: 3 Bronse
  • Amund Gismervik, Pingvin stupklubb: 1 Bronse
  • Karoline Nygård, Spinn: 1 Bronse
  • Hilde L. Myrvold, Bergen stupeklubb: 1 Bronse

Stuputvalget takker for en flott innsats av hele laget, og vi er stolte over resultater og samholdet i laget. Alle støttet hverandre, både i medgang og motgang.


Nordisk senior 2004
Vi hadde tre deltagere med:
Fra Kristiansand stupeklubb: Timo Klami og Jorunn Marie Madland.
Fra Stupklubben Spinn: Ragnhild Skuthe.
Ragnhild stupte meget bra på 1 meter og fikk ny personlig rekord med 11 poeng. For Timo og Jorunn Marie ble ikke resultatene så bra som vi hadde håpet, men Timo fikk bronse på 3 meter. Vi håper og tror de kommer sterkere tilbake i sine neste konkurranser. Det ble arrangert Nordisk leir i forkant av konkurransen hvor alle tre deltok.


Samarbeidsmøte mellom Sverige og Norge
Under Nordisk junior hadde STU møte med Ulrika Knape Lindberg om samarbeid mellom Sverige og Norge. Begge parter ønsker å få til et tettere samarbeid. I utgangspunktet vil dette gjelde på trenersiden, men etter hvert vil vi prøve å få til samarbeid som også gjelder stuperne.
Sverige planlegger en trenerklinikk under Arena Diving Champions Cup som arrangeres 9. – 10. april 2005. Sverige jobber med å få 1-2 internasjonalt kjente trenere til trenerklinikken. Det vil bli lagt opp til diskusjoner om for eksempel dømming, teknikk og sats og utgangspunktet er denne konkurransen. Det vil bli gitt tilbud om rimelig overnatting, så til alle trenere i Norge: HOLD AV DATOEN 9.-10. APRIL NESTE ÅR TIL TRENERKLINIKKEN!

Vi diskuterte også å ha en samling for alle trenere i Norden høsten 2005. Mulige datoer for denne samlingen er siste eller nest siste helg i september. Denne samlingen har vi også tenkt å ha i Sverige. Ulrika kommer tilbake med mer info når hun har kontaktet mulige foredragsholdere, men hold disse to helgene åpne for et evnetuelt trenerseminar.

Vi hadde også på agendaen hvordan svensk og norsk stup fungerer, og kom fram til at det er mange likhetstrekk. Både Sverige og Norge ønsker et tett samarbeid mellom stuputvalgene.


Trenerklinikk Electrostal, Russland
Kristin Grøsvik, STU, Frode Stokka, Oskar Fuglestad, Pingvin Stupklubb, Åshild Eltervåg, SSC og Arve Sandanger, RIL har meldt seg på og fått plass på trenerklinikken 10. – 14. november. Vi prøver også å få med Svein Arve Nygaard, SSC.
STU ønsker de god tur og ser fram til referat fra trenerklinikken som info til hele stup-Norge.


Feil i ”referat samling/utdanning trenere 20.-22.august 2004”
Det står i referatet at Bergen Open 2005 arrangeres 6. – 9. september, det er helt feil! Den konkurransen arrangeres 7. – 9. oktober 2005.


Trener/lederkonferanse 2005
Trener/leder-konferansen neste år blir arrangert 2. – 4. september, sett av datoen allerede nå!Dersom noen har forslag til foredragsholder i stup så send forslaget til undertegnede.


NB! Husk dere stupere som var på Nordisk junior å sende inn skriv til Norsk Svømming!


Vennlig hilsen
Inger Grødem Reine
Leder Stuputvalget


 


 


 


Stuplandslagets leverandør av konkurranse-,
trenings-, og profileringstøy.
www.solar.info


 


 


 

X