go up

NM senior sommer 2004 arrangeres i Frognerbadet 25.-27. juni. Norsk Svømming vil ha egen fotograf tilstede under NM. Vi ber derfor stupere som er på landslaget å ta med utstyr fra Solar de har fått tildelt av stuputvalget. Det vil bli tatt bilder av de på landslaget med Solar-utstyr som Norsk Svømming vil bruke i forbindelse med representasjon på landslaget.
Ønsker alle stuperne lykke til under NM senior sommer. Kristin Grøsvik er STU sin representant under NM senior sommer.

Det er søkt STU om å få bruke NM senior sommer 2004 som kvalik til EM jr og VM jr., også på 1 meter. STU har godkjent at man kan gjøre de ekstra stupene på 1 meter for å prøve kvalik til EM jr. eller VM jr. Det er kun til kvalik. til disse to konkurransene det gis dispensasjon til ekstra stup på 1 meter til serie age group A eller B.

Nordisk senior arrangeres 16.-18. juli 2004 i Stokholm. 3 stupere har klart landslagskravet for senior, og disse er klar for Nordisk dersom de følger opp kravene fra landslagssjefen som gjelder for de som er på landslaget. De som har klart kravet er: Timo Klami, Jorunn Marie Madland, begge Kristiansand stupeklubb og Raghnild Skuthe, Spinn. Trener og leder til Nordisk er Ragnar Klami, Kristiansand stupeklubb. Det blir arrangert treningsleir for deltagerne til Nordisk i Stokholm fra 12.-15.juli. Siste mulighet for å kvalifisere seg til Nordisk senior er NM senior sommer i Frognerbadet. De to beste på hver høyde som har klart kvalik.kravet til landslaget blir tatt ut.

Nordisk junior arrangeres 24.-26.september i Gøteborg. STU arrangerer treningsleir med uttak til Nordisk jr. i Dysjalandhallen 20.-22.august. Mer info om leiren kommer i begynnelsen av august. Det blir trening 20.-21. august og uttakskonkurranse 22. august. De to beste på hver høyde i hver gruppe blir tatt ut til Nordisk jr. Treningsleiren er for de som har klart juniorlandslagskravet. Vi satser på at det ikke blir egenandel på treningsleiren 20.-22. august, men det blir egenandel på Nordisk junior. Trenere som ønsker å være med til Nordisk jr. må søke hos undertegnede innen 04.08.04.

Minner om at 10. september er fristen for å søke om plass på trenerklinikken i Russland, Norge kan sende tre personer. STU tar ut hvem tre som skal få tilbudet, info om dette sendt tidligere til klubbene.

Ber om at de klubbene som skal arrangere NM`er og Landsfinalen Tripp Trapp i 2005 melder datoer til undertegnede så raskt som mulig for at vi skal få disse konkurransene inn på Hovedterminlisten til NSF.

4.-5. september arrangerer NSF som nevnt tidligere trener/leder-konferanse i Sandefjord. Når det skal være egen del for stup har vi fått Kim White fra England til å holde foredrag for oss. Han har tidligere vært landslagstrener for stup i Norge, og har nå en del av ansvaret for juniorlandslaget i England. Program for hva Kim skal ta opp vil bli sendt ut når det er klarlagt.

Arne Tellefsen er blitt ny dommerinstruktør i stup. Stup har nå følgende dommerinstruktører: Bente Johnson, Joachim B. Thorsen, Grunde Vegard og Arne Tellefsen.

STU har vedtatt nye krav for merketaking til ferdighetsmerker og elitemerker, se vedlegg. Merkene kan bestilles hos NSF.

STU har laget nye skjemaer for Tripp Trapp i forhold til stupskjemaer, invitasjon, og gjort noen små korreksjoner på reglementet. Det er disse skjemaene, mal for invitasjon og reglement som gjelder og skal brukes for Tripp Trapp konkurransene fra høsten 2004. Viktig at alle bruker samme invitasjon, men programmet kan varieres slik at ikke alltid de minste begynner først i konkurransene.

Handlingsplanen for stup for 2004-2007 er nå vedtatt. Vi har tatt med skriftlig innspill fra Pingvin stupklubb i forhold til å jobbe for tilgjenglighet av svømmehaller i ferier og lignende. Handlingsplanen ligger ved som vedlegg.

Sommertilbud fra Solar er sendt stupmiljøet på mail. STU er meget fornøyd med Solar som sponsor, og vi håper mange vil benytte seg av tilbudet de kommer med.

Sverige inviterer til ungdomstrenerkurs i Malmø 21.-22.august. Frist for å melde seg på er 20. juli. Det at svenskene inviterer oss med er helt i tråd med det flotte Nordiske samarbeidet vi har med svenskene. Dette er et bra kurs for unge trenere, håper noen norske unge trenere melder seg på.

Når dere er på treningsleir, konkurranser og lignende er det flott om dere sender inn bilder og en kort rapport til Norsk Svømming. Det er flott hvis dere stupere også sender inn om opplevelser i det spennende stup-miljøet vårt.


 


Minimum vanndybde i forhold til stup når det gjelder høyder på brettene/plattformer:
1 meter sviktbrett: 3, 40 meter
3 meter sviktbrett: 3, 70 meter
1 meter plattform: 3, 20 meter
3 meter plattform: 3,50 meter
5 meter plattform: 3,70 meter
7,5 meter plattform: 4,10 meter
10 meter plattform: 4,50 meter.


STUPUTVALGET ØNSKER ALLE STUP-VENNER EN FIN SOMMER, OG LYKKE TIL MED KONKRRANSER OG TRENINGSLEIRER I SOMMER!


Med vennlig hilsen
For STU
Inger Grødem Reine
Leder


 


 

X