go up

-Det er viktig at klubbene som ikke har sendt idrettsregistrering til NSF gjør dette så raskt som mulig. Få også med alle som har vært med på kurs og har betalt kursavgift, de skal også registreres som medlemmer. Viktig at alle som har vært med i en eller annen form innen stup sin regi blir registrert i svømmeforbundet. Dette for at vi skal få registrert aktivitet og rekruttering og antall medlemmer i stup i NSF.

-STU har fått søknad fra klubb om nye kvalik.krav til FINA GRAND PRIX stevnene. STU har sett på kravene og gjort følgende forandringer i forhold til poengsummene:

Damer:
1 meter: 205 poeng.
3 meter: 420 (225) poeng
tårn: 365 (225) poeng.

Herrer:
1 meter: 295 poeng
3 meter: 500 (310) poeng
tårn: 450 (310) poeng.

Det som står ellers om kvalifisering Fina Grand Prix gjelder fortsatt.
De nye kravene for Fina Grand Prix gjelder fra 27.01.04.


Dersom noe er uklart så ta gjerne kontakt.

TIL STUPERNE SOM SKAL TIL DELFIN CUP I HELGEN: LYKKE TIL!


Vennlig hilsen
Inger Grødem Reine
Leder STU


 


  


Stuplandslagets leverandør av konkurranse-,
trenings-, og profileringstøy.
www.solar.info 


 

X