go up

Svømmetinget 2004
På vegne av STU takker jeg de fra stup som var med på Svømmetinget. Beklageligvis ble det for kort tid til fagmøtet, men har dere kommentarer til arbeidet STU gjør eller saker dere ønsker ta opp, så send det på e-post til undertegnede.
STU gratulerer Bente Johnson, Pingvin stupklubb som ble valgt til Visepresident i NSF.
Nye STU består av: Leder: Inger G. Reine, Pingvin stupklubb, Nestleder: Joachim B. Thorsen, Bergen stupeklubb, Medlem: Kristin Grøsvik, Trondheim svømme og livredningsklubb-stupgruppa.

Sponsoren vår Solar
Vi har vært så heldige å få Solar som sponsor også dette året.
Alle som representerer for landslaget skal stille i Solar-utstyr. Alle trenere/ledere som representerer for Norge skal også lage rapporter/ta bilder fra konkurranser de er tatt ut til, rapportene skal sendes STU som videresender til Solar.
På alle konkurranser som arrangeres i NSF sin regi skal det brukes brevark med Solar og NSF logo, se vedlegg.

Grentilskudd
Dersom stup oppfyller følgende kriterier i løpet av året vil vi få tilført betydelige midler til stup:
”For å oppnå grentilskudd til stup må stup ha:
1500 medlemmer
20 klubber
aktivitet i 7 fylker.”
Slik STU ser det vil vi ikke ha problemer med å oppnå antall medlemmer, vi hadde trengt ca. 250 medlemmer til. Aktivitet i 7 fylker, det har vi. Problemet vårt er å ha 20 aktive klubber. Stup har pr. dags dato 14 aktive klubber (vi har hatt et par klubber til, men jeg er ikke sikker på aktiviteten der pr. dags dato). Er det noen som har mulighet/ønsker å jobbe videre med denne saken så ta kontakt med undertegnede.

Forandring dato Vestlandsmesterskap
Vestlandsmesterskapet står på terminlisten 5-7 November. Det er feil,
SSC har Stavanger Svømmehall 26-28 November til Vestlandsmesterskap. Ber om at alle som skal delta på Vetslandsmesterskapet noterer seg forandringen på dato.

Trener-Leder-konferanse, Sandefjord 4.-5 september
Trener-Leder-konferansen er lagt til Sandefjord. Håper mange fra stup melder seg på. Også i år vil det bli en egen stup-del på trenerkonferansen. I fjor var det stort oppmøte og meget vellykket arrangement med Ulrikka Knape Lindberg fra Sverige. STU har begynt å undersøke i forhold til foredragsholder. Dersom noen har forslag på foredragsholder så gi beskjed til undertegnede så raskt som mulig.

Norgesmesterskap og Landelsfinale Tripp Trapp-arrangører 2005
Vi har nå fått arrangør til alle mesterskapene og Landsfinale Tripp Trapp for 2005:
NM senior vinter: Spinn
NM sommer: Bærum
NM junior: Pingvin stupklubb
Landsfinalen Tripp Trapp: SSC

Vi ber klubbene sende inn dato for arrangementene til STU så raskt som mulig.

Dommerevaluering
Arne Tellefsen, Kristiansand stupeklubb skal gjøre dommerevalueringer under NM junior i Bergen 21.-23.mai.

Trenerutdanning i stup
Arne Tellefsen, Kristiansand stupeklubb skal i samarbeid med Tore de Faveri i NSF ferdigstille kompendiet for trenerutdanningen i stup.

Endring av dato for ungdomstrenerkurset i stup i Malmø
Vi har tidligere sendt ut informasjon om ungdomstrenerkurset.
Stup har fått følgende melding fra det svenske svømmeforbundet:
”Hej!
Datumet för ungdomstränarkursen i simhopp i Malmö har ändrats till den 21-22
augusti 2004 (tidigare 28-29/8).
Danska och Norska Simförbundet ombeds att meddela förändringen till sina
klubbar.”
Spørsmål vedrørende ungdomstrenerkurset kan sendes til: annette.nordlund@simforbundet.nu  

Norsk Svømming
STU oppfordrer klubber, stupere, trenere og ledere til å sende inn stoff om stup til Norsk Svømming. Ta bilder og lag skriv om samlinger, spesielle treninger, turer, konkurranser osv.


Vennlig hilsen
For STU

Inger Grødem Reine
Leder STU


 


 


 


Stuplandslagets leverandør av konkurranse-,
trenings-, og profileringstøy.
www.solar.info


 


 


 

X